Aktualności firm stowarzyszonych

Wyraźne umocnienie złotego wspierane przez poprawę globalnych nastrojów

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4522 (umocnienie złotego o 1,2%). W zeszłym tygodniu doszło do wyraźnego umocnienia złotego oraz innych walut rynków wschodzących, czemu sprzyjały poprawiające się nastroje na globalnych rynkach wraz ze stopniowym odmrażaniem aktywności w najważniejszych gospodarkach. W czwartek złoty osłabił się w reakcji decyzję RPP o obniżce stóp procentowych. Mimo to kurs EURPLN pozostał wyraźnie poniżej poziomów z początku tygodnia.

W ubiegłym tygodniu ze względu na spadek awersji do ryzyka doszło do odpływu kapitału z tzw. bezpiecznych przystani, a w konsekwencji osłabienia kursów dolara amerykańskiego oraz franka szwajcarskiego. Tym samym kurs EURUSD wzrósł w ubiegłym tygodniu do najwyższego poziomu od marca br.

Opublikowane dzisiaj rano wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie są lekko pozytywne dla kursu złotego. Oczekujemy, że w tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będą informacje nt. tempa rozprzestrzeniania się pandemii, zwłaszcza w kontekście perspektyw znoszenia ograniczeń administracyjnych w najważniejszych gospodarkach. W tym tygodniu szczególnie istotne dla złotego będzie zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Uważamy, że może ono przyczynić się do umocnienia kursu polskiej waluty w stosunku do euro. Dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem w USA, indeks ISM dla przetwórstwa, liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych) nie będą miały istotnego wpływu na kursu polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!