Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wyraźne osłabienie złotego w reakcji na wzrost światowej awersji do ryzyka

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,5525 (osłabienie złotego o 2,1%). W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN kształtował się w wyraźnym trendzie wzrostowym. W kierunku osłabienia złotego oddziaływało zwiększenie globalnej awersji do ryzyka, które znalazło odzwierciedlenie we wzroście indeksu VIX. Przyczyną spadku popytu na ryzykowne aktywa były utrzymująca się niepewność dotycząca skali rozluźnienia polityki monetarnej (niektórzy członkowie FOMC sygnalizowali wiodącą rolę polityki fiskalnej w tej fazie walki ze skutkami epidemii) i fiskalnej (ze względu na utrzymujący się spór pomiędzy Republikanami i Demokratami dotyczący skali i struktury kolejnego pakietu stymulacyjnego) oraz rosnące obawy o gospodarcze skutki coraz większej liczby przypadków koronawirusa w Europie. Wsparcie dla takiej oceny stanowi odnotowane w ubiegłym tygodniu wyraźne osłabienie euro względem dolara.

Ogłoszona w ubiegłym tygodniu decyzja agencji Fitch o utrzymaniu polskiego ratingu oraz jego perspektywy na dotychczasowym poziomie jest neutralna dla złotego. W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będą informacje nt. drugiej fali zachorowań w Europie. Istotna dla kursu polskiej waluty będzie również zaplanowana na piątek publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro. W przypadku realizacji naszej niższej od konsensusu rynkowego prognozy dane mogą doprowadzić do umocnienia złotego. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, trzeci szacunek PKB, indeks Conference Board, indeks ISM dla przetwórstwa, finalny indeks Uniwersytetu Michigan), Chin (indeksy CFLP i Caixin PMI dla przetwórstwa) oraz Polski (wstępna inflacja, indeks PMI dla przetwórstwa) nie spotkają się naszym zdaniem z istotną reakcją rynku. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej ewentualny wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!