Analizy i badania

Wyprzedaż na polskim rynku długu będzie kontynuowana

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich wzrosły do poziomu 1,809 (wzrost o 2pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,68 (wzrost o 22pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,175 (wzrost o 23pb).</p>

>

Od poniedziałku do   środy mieliśmy do czynienia ze   wzrostem rentowności polskich   obligacji widocznym szczególnie na   długim końcu krzywej, co zwi?zane   było ze światow? wyprzedaż? na rynku długu. Wynikała ona m.in. ze wzrostu awersji do ryzyka z uwagi   na utrzymuj?cy się brak porozumienia w sprawie pomocy finansowej dla Grecji, a także z rosn?cych   oczekiwań inwestorów na podwyżki stóp procentowych w USA. W czwartek ze względu na święto   Bożego Ciała obroty na polskim rynku długu były wstrzymane. W pi?tek spadki cen polskich obligacji były   kontynuowane, w kierunku czego dodatkowo oddziaływały lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego   rynku pracy.   W tym tygodniu wzrost rentowności polskich obligacji może być kontynuowany czemu sprzyjać będ?   nastroje rynkowe po ubiegłotygodniowych, lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku   pracy. W naszej ocenie nastroje te zostan? dodatkowo wzmocnione przez prognozowane przez nas   dobre dane z USA (sprzedaż detaliczna, indeks Uniwersytetu Michigan), które opublikowane zostan? w   drugiej części tygodnia. W tym tygodniu poznamy również liczne dane z chińskiej gospodarki, jednak ich   sumaryczny wpływ będzie w naszej ocenie neutralny dla polskiego rynku długu. Istotnym czynnikiem dla   kształtowania się cen polskich obligacji pozostan? negocjacje w sprawie pomocy finansowej dla Grecji.   W przypadku pojawienia się informacji nt. postępów w rozmowach, będ? one pozytywne dla polskiego   rynku długu.  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!