Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Wypowiedzi prezesa NBP mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3162 (osłabienie złotego o 0,4%). W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN charakteryzował się relatywnie niską zmiennością i kształtował się lekko powyżej poziomu 4,30. Jego zmiany wynikały z wahań popytu i podaży na rynku walutowym, podczas gdy wpływ opublikowanych w ubiegłym tygodniu danych makroekonomicznych na kurs złotego był ograniczony.

W lekkim trendzie spadkowym kształtował się natomiast kurs EURUSD, czemu sprzyjała seria ubiegłotygodniowych relatywnie jastrzębich wypowiedzi członków FOMC (m.in. L. Mester, J. Williamsa, R. Bostica i T. Barkina).

W tym tygodniu istotna dla złotego będzie zwyczajowa konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego. Uważamy, że może ona sprzyjać umocnieniu złotego. Z kolei w kierunku podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty mogą oddziaływać posiedzenie EBC oraz wystąpienie szefa Rezerwy Federalnej J. Powella przed Kongresem. Uważamy, że przewidziane na ten tydzień publikacje ze światowej gospodarki będą neutralne dla kursu złotego.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!