Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wypowiedzi prezesa NBP mogą sprzyjać spadkowi stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 0,22 (wzrost o 1pb), 5-letnie do 0,66 (wzrost o 7pb), a 10-letnie do 1,19 (wzrost o 8pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Wzrostowi stawek IRS na rynkach bazowych sprzyjało obniżenie światowej awersji do ryzyka związane z rosnącymi oczekiwaniami inwestorów na stopniowe wygasanie pandemii, a także zapowiedzią prezydenta elekta USA J. Bidena dotyczącą uruchomienia nowego pakietu fiskalnego. Piątkowa konferencja prezesa NBP (patrz wyżej) odbyła się już po zamknięciu rynku i nie miała istotnego wpływ na stawki IRS.

Na początku tego tygodnia możemy mieć do czynienia z lekkim spadkiem stawek IRS na całej długości krzywej ze względu na gołębi wydźwięk piątkowego wywiadu z prezesem NBP A. Glapińskim. W tym tygodniu stawki IRS będą pozostawać najprawdopodobniej pod wpływem sytuacji na rynkach bazowych. Rosnące oczekiwania inwestorów na stopniowe wygasanie pandemii i ożywienie aktywności gospodarczej może sprzyjać wzrostowi stawek IRS. Zaplanowane na ten tydzień publikacje wyników badań koniunktury w strefie euro (wstępne indeksy PMI, indeks ZEW dla Niemiec) oraz danych z USA (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym, liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych), a także przewidziane na czwartek posiedzenie EBC będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej. Bez istotnego wpływu na stawki IRS będą najprawdopodobniej również dane z Polski (zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, sprzedaż detaliczna).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!