Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Wypowiedzi prezesa NBP doprowadziły do umocnienia złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3276 (osłabienie złotego o 0,5%). W pierwszej części tygodnia mieliśmy do czynienia ze wzrostem kursu EURPLN w oczekiwaniu na konferencję prezesa NBP A. Glapińskiego. Jej jastrzębi wydźwięk doprowadził do korekty i umocnienia złotego. W przypadku kursu EURUSD mieliśmy do czynienia z relatywnie niską zmiennością, czemu sprzyjał ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych.

W tym tygodniu istotna dla złotego będzie publikacja krajowych danych o inflacji. W przypadku realizacji naszej zgodnej z konsensusem prognozy dane te nie powinny mieć istotnego wpływ na kurs polskiej waluty. Uważamy, że przewidziane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki będą neutralne dla kursu złotego.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!