Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wypowiedzi J. Powella w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 8,25 (wzrost o 60pb), 5-letnie do 7,70 (wzrost o 54pb), a 10-letnie do 7,42 (wzrost o 42pb). W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi, widocznego szczególnie na długim końcu krzywej. W kierunku wzrostu stawek IRS oddziaływały decyzje Fed i SNB o podwyżkach stóp procentowych. Cześć inwestorów odebrała je jako sygnał, że główne banki centralne są skłonne podnieść stopy procentowe silniej niż wcześniej oczekiwano.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów złotego będą publikacje krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, które mogą naszym zdaniem doprowadzić do wzrostu stawek IRS na krótkim końcu krzywej. W kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS mogą oddziaływać natomiast zaplanowane na wtorek i środę wystąpienia szefa Rezerwy Federalnej J. Powella przed Kongresem. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą. Jednocześnie istotnym czynnikiem wpływającym na stawki IRS pozostanie wojna w Ukrainie i związana z nią podwyższona awersja do ryzyka w regionie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!