Analizy i badania

Wyniki wyborów w Niemczech mogą osłabić złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2677 (umocnienie złotego o 0,2%).</p>

>

W poniedziałek złoty kontynuował deprecjację sprzed dwóch tygodni zbliżaj?c się do poziomu 4,30 za euro. We wtorek polska waluta zaczęła zyskiwać na wartości i pozostała w łagodnym trendzie aprecjacyjnym do końca tygodnia. Umocnieniu złotego sprzyjały opublikowane we wtorek lepsze od oczekiwań krajowe dane o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. W kierunku jego aprecjacji oddziaływało również obniżenie światowej awersji do ryzyka, które znalazło odzwierciedlenie w spadku indeksu VIX. W czwartek polska waluta przejściowo traciła na wartości w reakcji na środowe posiedzenie FOMC, na którym zadecydowano o rozpoczęciu procesu ograniczania bilansu FED, a na konferencji prasowej przedstawiono najnowsze projekcje ekonomiczne (patrz powyżej). Przejściowy negatywny wpływ na złotego miały również opublikowane w pi?tek wyraźnie lepsze od oczekiwań wyniki badań koniunktury w strefie euro. W ubiegłym tygodniu na uwagę zasługuje również spadek kursu CHFPLN do najniższego poziomu od 15 stycznia 2015 r., kiedy to doszło do znacz?cego umocnienia franka szwajcarskiego w reakcji na decyzję SNB o uwolnieniu kursu franka wobec euro (por. MAKROmapa z 19.01.2015). Na obserwowane w ubiegłym tygodniu umocnienie złotego względem franka złożył się opisany wyżej spadek kursu EURPLN oraz deprecjacja franka względem euro. Wzrostowi kursu EURCHF sprzyjaj? narastaj?ce rozbieżności pomiędzy perspektywami polityki pieniężnej EBC i SNB (por. MAKROmapa z 07.08.2017).

Dzisiaj możemy mieć do czynienia z nieznacznym osłabieniem złotego w reakcji na wyniki wyborów parlamentarnych w Niemczech. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? liczne dane z USA (finalny szacunek PKB w III kw., wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan). W przypadku realizacji naszych prognoz zbliżonych do konsensusu rynkowego dane będ? miały jednak ograniczony wpływ na rynek. Neutralne dla złotego będ? również wstępne dane o inflacji w Polsce oraz w strefie euro, a także indeks Ifo dla Niemiec.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!