Analizy i badania

Wyniki wyborów prezydenckich mogą podbić rentowności obligacji

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności  polskich benchmarkowych  obligacji 2-letnich obniżyły się do  poziomu 1,754 (spadek o 4pb),  obligacji 5-letnich wzrosły do  poziomu 2,38 (wzrost o 2pb), a  obligacji 10-letnich obniżyły się do  poziomu 2,82 (spadek o 3pb).</p>

>

W   poniedziałek ceny polskich obligacji   spadały, podobnie jak ceny długu innych krajów regionu. We wtorek   na otwarciu rentowności obligacji były niższe w porównaniu do poniedziałkowego zamknięcia, co   spowodowane było wypowiedzi? greckiego ministra pracy P. Skourletisa, zgodnie z któr? w najbliższym   czasie grecki rz?d wypracuje porozumienie dotycz?ce reform. Niemniej jednak po południu ceny   polskiego długu spadały w reakcji na lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku nieruchomości.   W środę doszło do spadku rentowności polskich obligacji w reakcji na słabsze od konsensusu dane nt.   produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej w Polsce. W czwartek miała miejsce aukcja polskiego   długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2- i 5- letnich terminach zapadalności za   4,06 mld zł przy popycie równym 4,11 mld zł. Aukcja nie spotkała się ze znacz?c? reakcj? rynku. W pi?tek rentowności polskich obligacji rosły w ślad za amerykańskim obligacjami.  

W pierwszej części tygodnia możemy mieć do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji w   reakcji na sondażowe wyniki II tury wyborów prezydenckich wskazuj?ce na zwycięstwo A. Dudy.   Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku podwyższonej zmienności polskiego rynku długu mog? być   również liczne odczyty z USA (zamówienia na dobra trwałe, drugi szacunek PKB, sprzedaż nowych   domów, indeks ufności konsumenckiej Conference Board oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan).   Finalny odczyt polskiego PKB będzie naszym zdaniem neutralny dla rynku długu.  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!