Aktualności firm stowarzyszonych

Wyniki wyborów neutralne dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 28pb, 5-letnie zmniejszyły się do poziomu 0,54 (spadek o 2pb), a 10-letnie do poziomu 0,87 (spadek o 3pb). Stawki IRS w ubiegłym tygodniu były relatywnie stabilne czemu sprzyjał ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych. W zeszłym tygodniu NBP skupił papiery Ministerstwa Finansów, PFR i BGK wyemitowane w celu zapewnienia finansowania w ramach tarczy finansowej oraz funduszu COVID-19 o łącznej wartości 5,2 mld PLN. Operacja miała ograniczony wpływ na krzywą. Łącznie do tej pory NBP skupił papiery o wartości 101,3 mld PLN. Neutralna dla stawek IRS była również wypowiedź prezesa PFR, P. Borysa, który zapowiedział, że ostateczna skala emisji obligacji PFR w celu zapewnienia finansowania funduszu COVID-19 może być o 10-15 mld PLN niższa od pierwotnie zakładanych 100 mld PLN.

Wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich są w naszej ocenie neutralne dla krzywej. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą informacje nt. drugiej fali zachorowań i nowych ognisk w USA. Uważamy, że posiedzenie RPP może doprowadzić do spadku stawek IRS. Posiedzenie EBC będzie natomiast neutralne dla rynku. Ograniczony wpływ na stawki IRS będą miały także dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inflacja, rozpoczęte budowy, pozwolenia na budowę, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan), Niemiec (indeks ZEW), Chin (PKB, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inwestycje w aglomeracjach miejskich) oraz Polski (inflacja, bilans płatniczy, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!