Aktualności firm stowarzyszonych

Wyniki badań koniunktury w strefie euro w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,96 (wzrost o 2pb), 5-letnie do poziomu do 2,49 (wzrost o 2pb), a 10-letnie do 2,97 (wzrost o 2 pb).</p>

>

W poniedziałek i we wtorek mieliśmy do czynienia z kontynuacj? wzrostu stawek IRS sprzed dwóch tygodni ze względu na podwyższon? podaż papierów, po tym jak dwa tygodnie temu jeden z wiod?cych funduszy inwestycyjnych likwidował część swoich portfeli inwestycyjnych. Atrakcyjne ceny długu doprowadziły w środę do korekty, dzięki czemu obniżyły się również stawki IRS. W czwartek stawki IRS ustabilizowały się, a posiedzenie EBC nie miało istotnego wpływ na krzyw?. Z kolei w pi?tek doszło do ich ponownego wzrostu w ślad za rynkiem niemieckim. Agencja Moody’s nie dokonała w pi?tek wieczorem aktualizacji polskiego ratingu, co jest neutralne dla krzywej.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowana na pi?tek publikacja wstępnych indeksów PMI dla strefy euro. Nasze prognozy s? zbliżone do oczekiwań rynku, tym samym ich realizacja będzie miała ograniczony wpływ na stawki IRS. Neutralne dla krzywej będ? najprawdopodobniej również dane z Polski (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw), a także dane z USA (indeksy Philadelphia FED, NY Empire State, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!