Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Ostatnie zdarzenia

Wyniki badań koniunktury w strefie euro w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5674 (umocnienie złotego o 0,7%). Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego, czemu sprzyjał spadek światowej awersji do ryzyka odzwierciedlany obniżeniem indeksu VIX. Lokalnie czynnikiem pozytywnym dla kursu polskiej waluty pozostają oczekiwania inwestorów na dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej w Polsce.

Ze względu na spadek światowej awersji do ryzyka w ubiegłym tygodniu doszło do osłabienia dolara względem euro. Opublikowane w środę wieczorem Minutes z wrześniowego posiedzenia FOMC nie dostarczyło nowych istotnych informacji nt. perspektyw polityki pieniężnej w USA, stąd nie miało ono istotnego wpływu na kurs złotego.

Opublikowane dzisiaj rano dane z chińskiej gospodarki (PKB, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna) są lekko negatywne dla kursu złotego. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek, które w przypadku realizacji naszych prognoz zbliżonych dla konsensusu rynkowego nie będą miały istotnego wpływu na złotego. Do lekkiego osłabienia kursu polskiej waluty mogą przyczynić się natomiast krajowe dane o sprzedaży detalicznej. Pozostałe publikacje danych z Polski (produkcja przemysłowa, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) oraz z USA (produkcja przemysłowa, rozpoczęte budowy, pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!