Aktualności firm stowarzyszonych

Wyniki badań koniunktury w strefie euro pozytywne dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5149 (umocnienie złotego o 0,6%). W zeszłym tygodniu kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie spadkowym. Może to wskazywać, że inwestorzy, przynajmniej na obecnym etapie, w znacznym stopniu zdyskontowali już negatywny wpływ pandemii na światową gospodarkę. Stąd ich nastroje są coraz bardziej odporne na napływające słabe dane z realnej sfery najważniejszych gospodarek. Sprzyja to większemu popytowi na bardziej ryzykowne aktywa, w tym złotego.

W ubiegłym tygodniu na uwagę zasługuje również nieznaczne umocnienie dolara względem euro. Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane z amerykańskiej gospodarki były na ogół spójne z oczekiwaniami rynku. Jednocześnie ogłoszony przez D. Trumpa plan stopniowego otwierania gospodarki został odebrany przez część inwestorów jako wzrost prawdopodobieństwa szybszej od wcześniejszych oczekiwań normalizacji sytuacji, co miałoby pozytywny wpływ na perspektywy wzrostu gospodarczego w USA i globalny apetyt na ryzyko.

Oczekujemy, że w tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z epidemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będą informacje nt. tempa rozprzestrzeniania się pandemii. Istotne dla złotego będą również wyniki badań koniunktury w strefie euro (PMI oraz indeksy Ifo i ZEW dla Niemiec). Uważamy, że mogą one przyczynić się do umocnienia polskiej waluty. Podobny wpływ mogą mieć dane z krajowej gospodarki (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna). Lekko negatywne dla złotego będą najprawdopodobniej napływające w tym tygodniu dane z amerykańskiej gospodarki (wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym, finalny indeks Uniwersytetu Michigan, a także wyniki finansowe najważniejszych amerykańskich spółek za I kw.). Dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw oraz krajowej produkcji budowlanomontażowej nie spotkają się naszym zdaniem z reakcją rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!