Analizy i badania

Wyniki badań koniunktury w strefie euro mogą umocnićzłotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do  4,1719(osłabieniezłotego o 0,1%). </p>

>

W poniedziałek obserwowane było osłabienie złotego mimo wyższych od wstępnego szacunku finalnychdanycho inflacji   w   Polsce.   We   wtorek   rano   złoty   kontynuował   deprecjację,   czemu   mógł   sprzyjać   powrót amerykańskichinwestorów po poniedziałkowym dniu   wolnym w   USA. Po południu nast?piła jednak korekta. W środę i czwartek złoty znajdował się w łagodnym trendzie aprecjacyjnymwspierany   przez lepsze od oczekiwań dane z krajowego rynku pracy oraz dobre   dane nt.   wzrostu   gospodarczego   w Chinachi obniżył się nieznacznie poniżej poziomu 4,16 za euro. W pi?tek rano doszło do osłabienia złotego wraz z realizacj? zysków przez część inwestorów. Po południu nast?piła niewielka korekta. Krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej miały ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty.

W ubiegłym tygodniu doszło do umocnienia złotego względem dolara. W efekcie kurs USDPLN spadł w ubiegłym tygodniu poniżej 3,40, co jest jego najniższym poziomem od grudnia 2014 r. Umocnienie złotego względem dolara wynikało z kontynuacji wzrostu kursu EURUSD, który w ubiegłym   tygodniu przekroczył poziom 1,23.W   tym   tygodniu złoty może tracić na wartości w reakcji na government   shutdownw   USA. Istotne dla złotego będzie także zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Uważamy, że wydźwięk konferencji po posiedzeniu może oddziaływać w   kierunku   umocnienia   polskiej waluty.

W tym samym kierunku będzie oddziaływałazaplanowana na środę publikacja wyników badań koniunktury w strefie euro, które okaż? się naszym zdaniem niższe od oczekiwań rynku. Sumaryczny wpływ danych z USA (pierwszyszacunek PKBw IV kw., wstępne zamówienia na dobra trwałego użytku, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz sprzedaż nowych domów) na kurs złotego będzie naszym zdaniem ograniczony.  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!