Analizy i badania

Wyniki badań koniunktury w strefie euro mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3282 (osłabienie złotego o 0,4%). Od poniedziałku do czwartku mieliśmy do czynienia z osłabieniem złotego. Było to efektem wzrostu awersji do ryzyka związanej z obawami inwestorów o perspektywy wzrostu gospodarczego w strefie euro. W piątek doszło do częściowej korekty.

 

Z względu na podwyższon? awersję do ryzyka zwi?zan? z pogarszaj?cymi się perspektywami wzrostu gospodarczego w strefie euro w ubiegłym tygodniu obserwowaliśmy umocnienie dolara amerykańskiego oraz franka szwajcarskiego, czyli walut uznawanych za tzw. bezpieczne przystanie (safe haven). Tym samym uwzględniaj?c wzrost kursu EURPLN złoty osłabił się również względem dolara amerykańskiego (0,9%) oraz franka szwajcarskiego (0,7%).

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? wyniki badań koniunktury dla najważniejszych europejskich gospodarek (indeksy PMI oraz Ifo i ZEW dla Niemiec). W przypadku realizacji naszych niższych od oczekiwań rynku prognoz dane mog? przyczynić się do osłabienia złotego. Negatywne dla kursu polskiej waluty mog? być także krajowe dane o sprzedaży detalicznej. Pozostałe dane z Polski (produkcja przemysłowa, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek. Neutralne dla kursu złotego będ? najprawdopodobniej także dane z USA (wstępne zamówienia na dobra trwałe, indeks Philadelphia FED, sprzedaż domów na rynku wtórnym) oraz publikacja Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!