Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wyniki badań koniunktury w strefie euro mogą osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5264 (umocnienie złotego o 0,5%). Od poniedziałku do piątku kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie spadkowym. Podobna tendencja obserwowana była w przypadku kursu EURHUF. Umocnieniu złotego i forinta sprzyjał spadek światowej awersji do ryzyka odzwierciedlany obniżeniem indeksu VIX. Większemu popytowi na ryzykowne aktywa sprzyjają oczekiwania inwestorów na ożywienie w światowej gospodarce wraz ze stopniowym wygasaniem pandemii.

W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z podwyższoną zmiennością kursu EURUSD. W środę do umocnienia dolara względem euro przyczyniła się publikacja wyraźnie wyższych od konsensusu rynkowego danych o inflacji w USA, co nasiliło oczekiwania inwestorów na zacieśnianie polityki pieniężnej przez FED. W piątek doszło natomiast do osłabienia dolara względem euro, czemu sprzyjała publikacja serii słabszych od oczekiwań danych z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, indeks Michigan).

Opublikowane dzisiaj dane z Chin (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich) są naszym zdaniem neutralne dla kuru polskiej waluty. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek. W przypadku realizacji naszych wyższych od konsensusu rynkowego prognoz mogą być one lekko negatywne dla złotego. Przeciwny wpływ może mieć natomiast publikacja krajowych danych o produkcji budowlano-montażowej. Pozostałe dane z Polski (zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw), a także dane z amerykańskiego rynku nieruchomości (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę i sprzedaż domów na rynku wtórnym) nie będą miały istotnego wpływu na kurs złotego. Neutralna dla kursu polskiej waluty będzie najprawdopodobniej również publikacja Minutes z kwietniowego posiedzenia FOMC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!