Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wyniki badań koniunktury w strefie euro kluczowe dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,47 (spadek o 1pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 1pb), a 10-letnie zwiększyły się do 1,77 (wzrost o 1pb). W ubiegłym tygodniu doszło do stabilizacji stawek IRS. Posiedzenie FOMC a także publikacje licznych danych z krajowej gospodarki (inflacja, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna) nie miały istotnego wpływu na krzywą. W środę NBP przeprowadził operację typu outright buy skupując obligacje skarbowe oraz BGK za łączną kwotę 3,7 mld PLN przy popycie równym 5,1 mld PLN (z czego za 2,2 mld PLN odpowiadały obligacje skarbowe, a za 1,5 mld PLN obligacje BGK). Tym samym do tej pory w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku NBP skupił obligacje za łączną kwotę 113,4 mld PLN. Piątkowa decyzja agencji Fitch o utrzymaniu ratingu Polski oraz jego perspektywy została ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, stąd nie miała wpływu na stawki IRS.

Piątkowa decyzja agencji Fitch była zgodna z oczekiwaniami rynku, stąd jest ona neutralna dla krzywej. W tym tygodniu kluczowe dla stawek IRS będą publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek, które mogą doprowadzić do lekkiego wzrostu stawek IRS. Przewidziane w tym tygodniu publikacje danych z USA (trzeci szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan), a także indeksu Ifo dla Niemiec będą w naszej ocenie neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!