Aktualności firm stowarzyszonych

Wyniki badań koniunktury w strefie euro kluczowe dla rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,81 (wzrost o 6 pkt.), 5-letnie do poziomu 1,87 (wzrost o 8pb), a 10-letnie do 1,95 (wzrost o 9pb). W pierwszej części tygodnia doszło do wzrostu stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi. W znacznym stopniu był on efektem obniżenia globalnej awersji do ryzyka związanej z epidemią koronawirusa. Rewizja w górę liczby zachorowań w związku ze zmianą metodyki ich liczenia ogłoszona przez Chiny doprowadziła jednak do częściowej korekty. W dalszej części tygodnia wzrost stawek IRS wspierany był przez napływające dane z regionu wskazujące na wyższą od oczekiwań inflację. W piątek po publikacji krajowych danych o inflacji i PKB doszło do korekty i spadku stawek IRS, ponieważ część inwestorów zdecydowała się zrealizować zyski.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie publikacja wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro, która może w naszej ocenie przyczynić się do spadku stawek IRS. Podobny efekt mogą mieć również publikacje krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Pozostałe dane z Polski (zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) i USA (liczba rozpoczętych budów domów, pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym) będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej. Zaplanowane na środę posiedzenie FOMC nie powinno mieć naszym zdaniem istotnego wpływu na stawki IRS. W tym tygodniu wzrostowi stawek IRS mogą sprzyjać napływające doniesienia medialne wskazujące na spowolnienie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!