Analizy i badania

Wyniki badań koniunktury w amerykańskiej gospodarce

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik zaufania konsumentów – Conference Board zwiększył się w grudniu ub. r. do 92,6 pkt. wobec 91,0 pkt. w listopadzie.</p>

>

Do wzrostu indeksu przyczyniła się wyższa wartość jego składowej dotycz?cej oceny bież?cej sytuacji podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływał spadek składowej dla oczekiwań. Na poprawę nastrojów konsumenckich wskazał również finalny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan, który wyniósł w grudniu 93,6 pkt. wobec 88,8 pkt. w listopadzie. Informacji nt. nastrojów amerykańskich przedsiębiorców dostarczył z kolei indeks ISM w przetwórstwie, który spadł w grudniu do 55,5 pkt. wobec 58,7 pkt. w listopadzie. Zmniejszenie wskaźnika wynikało przede wszystkim z niższej wartości składowej dotycz?cej nowych zamówień (57,3 pkt. w grudniu wobec 66,0 pkt. w listopadzie). Mieszane dane nt. koniunktury w amerykańskiej gospodarce nie zmieniaj? naszej oceny, zgodnie z któr? FED rozpocznie cykl zacieśniania polityki monetarnej w III kw. br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!