Partnerzy

Wymiana Handlowa Zachód-Wschód

<p style="text-align: justify;"><strong>4 listopada 2015 </strong>odbędzie się w <strong>Warszawie</strong> konferencja <strong>TRANS POLAND 2015. TRANSPORT KLUCZOWYM OGNIWEM W WYMIANIE HANDLOWEJ WSCHÓD – ZACHÓD. Praktyczne Rozwiązania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw</strong>.         </p>

>

Konferencja jest adresowana do MŚP zainteresowanych rozpoczęciem lub już prowadz?cych wymianę handlow? ze Wschodem (Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan). Organizatorzy dodatkowo przewidzieli Punkty / Stoliki Konsultacji Handlowych dla wymienionych rynków. Wezm? w nich udział przedstawiciele spedytorów, instytucji certyfikuj?cych dopuszczenie produktów do obrotu na poszczególnych rynkach, dużych i średnich firm logistycznych oraz specjalistów z zakresu ceł, którzy na miejscu udzielać będ? praktycznych porad uczestnikom Konferencji. To rzadka okazja by zainteresowany przedsiębiorca mógł skorzystać z takiej bezpośredniej formy pozyskania informacji. Konferencja ta ma charakter niekomercyjny i będzie towarzyszyć III edycji Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki - TransPoland (4-6 listopada br.), odbywaj?cych się na Expo XXI. ul. Pr?dzyńskiego 12/14.                                                                  

Wstęp na konferencję jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.                

Więcej Informacji: http://trans-poland.pl/transport-wschod-zachod/

Miejsce: WARSZAWA
Termin: 4 listopada 2015, godz. 10:00-15:30
Adres: Expo XXI, ul. Pr?dzyńskiego 12/14, sala konferencyjna C – 1p

Konferencja Towarzysz?ca:
III edycji Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki – TransPoland
04-06 listopada 2015

Program konferencji:

10:00 - 11:00

I. Warunki Polityczne i Gospodarcze dla Prowadzenia Działalności Handlowej po Wschodniej Stronie Granicy UE

  1. Wpływ uwarunkowań politycznych na prowadzenie biznesu
  2. Ogólny klimat dla firm inwestuj?cych na rynkach wschodnich
  3. Inwestorzy z UE – jak odnaleźć się w nowych warunkach biznesowych/rynkowych

Przerwa kawowa

11:15 – 12:45

  II.   Dystrybucja w Europie a Dystrybucja na Wschodzie

  1. Zmiany i aktualne trendy w korytarzach transportowych na kierunku Wschód - Zachód aktualne trendy (transport intermodalny, drobnicowy, FTL)
  2. Perspektywa uczestników łańcucha transportowego - sposób postrzegania zmian
  3. Jak dobrze zorganizować pierwszy transport, magazynowanie i dystrybucję
  4. Dobre i złe praktyki funkcjonowania transportu na Wschód

13:00 – 14:30
III. Punkty Konsultacji Handlowych (Parter – Hala nr 3)

14:30 - 15:30
IV. Networking Lunch

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!