Aktualności firm stowarzyszonych

Wykorzystanie chmury obliczeniowej w sektorze energetycznym

Energetyczna transformacja w chmurze

Żeby sprostać ciągłym zmianom – regulacyjnym, politycznym, cenowym czy związanym z popytem konsumpcyjnym – energetyce potrzebna jest chmura obliczeniowa. Nowy projekt ustawy może znacznie przyspieszyć proces wdrażania rozwiązań cloud computing. Jakie zmiany przyniosą znowelizowane przepisy? – wyjaśnia Wojciech Wrochna, LL.M., Partner, Szef Sektora Energetycznego w kancelarii Kochański & Partners.

Kluczową funkcją cloud computingu w energetyce jest centralizacja zarządzania infrastrukturą. Specjalne konsole zapewniają nie tylko wgląd w środowisko informatyczne i biznesowe, ale także dają możliwość sprawdzenia stanu i dostępności aplikacji oraz monitorowania ważnych zdarzeń. Dla podmiotów z sektora energetycznego szczególnie istotna jest szybkość wyciągania wniosków z analiz prowadzonych na infrastrukturze oraz generowania raportów.

Główną barierą w wykorzystaniu technologii chmurowej w energetyce na szeroką skalę są skomplikowane regulacje prawne lub wręcz przeciwnie – ich brak.

Rozwiązaniem może się okazać przygotowywana nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z 1997 roku, która ma zawierać przepisy dotyczące m.in. inteligentnego opomiarowania oraz wprowadzać instytucję tzw. operatora informacji rynku energii.

Projekt ustawy przewiduje nałożenie na operatora systemu dystrybucyjnego obowiązku  instalacji  liczników  zdalnego  odczytu, które będą skomunikowane z  systemem zdalnego  odczytu w punktach  pomiarowych. Instalacja powinna nastąpić do 31 grudnia 2028 roku. Nowelizacja reguluje też obowiązki operatorów systemów elektroenergetycznych oraz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną względem operatora informacji rynku energii w zakresie przekazywania danych i informacji  pomiarowych. Taka zmiana umożliwi prawidłowe przyporządkowanie poszczególnych zdarzeń i informacji pomiarowych do konkretnych odbiorców” – komentuje Wojciech Wrochna, LL.M., Partner, Szef Sektora Energetycznego w kancelarii Kochański & Partners.

Więcej: https://www.kochanski.pl/pl/energetyczna-transformacja-w-chmurze/

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!