Podsumowanie wydarzeń

Wyjątkowy kurs w formule blended-learning : Obsługa Klienta

<p>Kompetencje handlowe  -  obejrzyj film &gt;&gt;</p>

>

Serdecznie zapraszamy na nowy, kompleksowy kurs specjalistyczny skierowany do osób pracuj?cych na najbardziej eksponowanym stanowisku w firmie: w miejscu obsługi klienta lub jako sprzedawca-doradca.

[youtube_sc url="https://youtu.be/TFPukKeO4Z8"]

Kurs rozpocznie się pod koniec stycznia 2017 r., potrwa 4 miesi?ce i obejmie 70 godzin szkoleniowych.

Zaproponujemy Państwu elastyczn?, nowoczesn? i angażuj?c? formułę blended learning - hybrydow? metodę kształcenia, ł?cz?c? tradycyjne metody nauki z aktywnościami prowadzonymi w systemie on-line oraz on the job.

Przewidujemy 18 działań: 5 szkoleń stacjonarnych oraz 13 projektów realizowanych zdalnie w miejscu pracy, a także quizy i grywalizacje on-line.

Koszt kursu to 4100 PLN od osoby.

Kurs będzie kompleksowo pokrywać kompetencje istotne z punktu widzenia osób pracuj?cych na stanowisku sprzedawcy-doradcy lub w miejscu obsługi klienta:

1.       Budowa relacji z klientem w miejscu sprzedaży
•       Inicjuję kontakt z klientem, przestrzegaj?c reguł autoprezentacji
•       Diagnozuję potrzeby klienta
•       Prezentuję ofertę sprzedażow? zgodn? z oczekiwaniami klienta
•       Zamykam rozmowę z klientem

2.       Rola sprzedawcy w organizacji
•       Opisuję proces sprzedaży
•       Opisuję strukturę organizacyjn? przedsiębiorstwa
•       Wyjaśniam podstawy rachunku ekonomicznego przedsiębiorstwa
•       Wyjaśniam prawa i obowi?zki sprzedawców i   klientów

3.       Organizacja miejsca sprzedaży
•       Monitoruję ilość i jakość oferowanych produktów
•       Omawiam zasady rozmieszczenia towarów w magazynie i sali sprzedaży
•       Organizuję miejsce sprzedaży
•       Prowadzę dokumentację sprzedażow?.

Wszystkie osoby zainteresowane kursem zachęcamy do kontaktu:

Joanna Jaroch-Pszeniczna // joanna.jaroch@ccifp.pl
Alicja Rukowicz // alicja.rukowicz@ccifp.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!