Analizy i badania

Wyjątkowo dobra pierwsza połowa 2017 roku w sektorze motoryzacyjnym

<p style="text-align: justify;"><strong>W pierwszej połowie 2017 r. zarejestrowano 247,0 tys. nowych samochodów osobowych, o 17,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rejestracje klientów instytucjonalnych w I połowie br. wzrosły o 20,8%, natomiast klientów indywidualnych o 10,4%. Wśród trzech najliczniejszych segmentów, najszybciej rośnie popyt na małe i średnie SUV-y oraz samochody klasy B i C. Dynamika jest jeszcze wyższa wśród minibusów i samochodów klasy E. Najwyższe tempo wzrostu wśród wszystkich rodzajów pojazdów odnotowano w segmencie autobusów i autokarów. W pierwszej połowie 2017 r. zarejestrowano ich 1,15 tys. szt. Dobre wyniki wypracowały ulokowane w Polsce fabryki motoryzacyjne. Łącznie wyprodukowano 388,4 tys. pojazdów samochodowych, co oznacza wzrost o 2,6% r/r. </strong></p>

>

Silny trend wzrostowy za spraw? klientów instytucjonalnych

W II kwartale 2017 roku zarejestrowano w Polsce 121,1 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o  14,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy to wzrost wyniósł 23,2%. Sektor motoryzacyjny zawdzięcza ten wynik przede wszystkim nabywcom instytucjonalnym – ich rejestracje w drugim kwartale 2017 roku zwiększyły się o 17,5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku i odnotowanym wówczas 27% wzroście. Zakupy klientów indywidualnych wzrosły w mniejszym stopniu – o 6,5% r/r. Tymczasem rekordowe liczby rejestracji widoczne były w  segmencie marek premium – w II kwartale br. zarejestrowano 15,8 tys. tego typu pojazdów.

Rekordy bije segment marek premium. Od kilku lat obserwowany jest w nim dynamiczny wzrost rejestracji. W pierwszej połowie 2017 roku rejestracje marek premium zwiększyły się aż o 26,8% r/r, podczas gdy sprzedaż marek popularnych o 16,0%. Nie można zapominać, że te ostatnie stanowi? ponad 87% rynku. Widoczna jest wyraźna dominacja nabywców instytucjonalnych w obu segmentach – 88% w pierwszym i 64,8% w drugim – podsumowuje Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Wzrost liczby rejestracji prawie we wszystkich segmentach

W I połowie 2017 roku najpopularniejszy segment C zwiększył liczbę rejestracji o 16%, małe i  średnie SUV-y o 29%, a klasa B o 17%. Najszybciej rósł segment minibusów (104% r/r) i klasy E (+50%). Spadek rejestracji odnotowano w segmencie A (-15%) i dużych MPV (-12%).

W porównaniu do zeszłego roku, w II kwartale 2017 r. znacz?co wzrosły rejestracje samochodów osobowych z napędami alternatywnymi (głównie hybrydowymi), które były wyższe o 58,4% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Ogólnie zarejestrowano 3 984 auta, przy czym ponad 90% tej części rynku należało do dwóch marek. Warto zauważyć, że wci?ż znacznie więcej aut z  napędem alternatywnym kupuj? klienci instytucjonalni niż prywatni. Udział pierwszych w strukturze nowych rejestracji wyniósł w I połowie roku 72,1%. W kategorii klientów indywidualnych odnotowano w tym czasie nieco większ? dynamikę wzrostu (+83,6% wobec 78,7%) mówi Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w  Polsce.

W drugim kwartale 2017 r. odnotowano spadki w segmentach samochodów dostawczych (o  DMC<=3,5t), – zarejestrowano 15,0 tys., co oznacza spadek o 5,5% w porównaniu do II kwartału 2016 roku. Był to pierwszy od 2014 roku spadek zanotowany w II kwartale. Tymczasem rejestracje nowych przyczep i naczep wyniosły 5  919 sztuki tj. o 377 jednostek mniej niż w poprzednim kwartale i o 508 jednostek mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W segmencie samochodów ciężarowych (o DMC>3,5T) utrzymał się minimalny wzrost o 0,9% do 7  017 szt. Jednak w ich zasadniczej grupie, wśród ci?gników drogowych odnotowaliśmy spadek o 3%.

O 40,5% r/r wzrosła liczba rejestracji w segmencie autobusów i autokarów, która w II kwartale br. wyniosła 604 sztuki. Za wzrost odpowiada rosn?ca sprzedaż autobusów mini (poniżej 8t), turystycznych i międzymiastowych.

Spadki w segmentach motocykli

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku zarejestrowano 8 961 nowych motocykli, czyli o 32,3% mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

W II kwartale 2017 roku zarejestrowano o 3 481 nowych motocykli mniej niż w  analogicznym okresie 2016 roku. Należy jednak pamiętać, że tak dobry wynik osi?gnięty w  poprzednim roku był przede wszystkim zasług? zmiany pozwalaj?cej kierować motocyklem do 125 centymetrów sześciennych posiadaczom prawa jazdy kat. B, a także zmiany przepisów homologacyjnych mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

W II kwartale 2017 roku zarejestrowano 8 891 motorowerów, co oznacza spadek o 7,0% w  porównaniu z rokiem 2016. W pierwszych dwóch kwartałach liczba rejestracji była wyższa o  0,7% w porównaniu z  analogicznym okresem poprzedniego roku.

Wzrost produkcji samochodów dostawczych i ciężarowych

W I połowie 2017 roku wyprodukowano w Polsce ł?cznie 388,4 tys. pojazdów – o 2,6% więcej niż w  analogicznym okresie poprzedniego roku. W II kwartale produkcja samochodów osobowych spadła (144,5 tys. szt., -2,9% r/r), wzrosła zaś liczba pojazdów do transportu publicznego (2,6 tys. szt., +12,6%). O 28,8% r/r wzrosła również produkcja samochodów dostawczych i ciężarowych.

W pierwszej połowie bież?cego roku w  Unii Europejskiej zarejestrowano 8,2 mln nowych samochodów osobowych, tj. o 4,7% więcej niż w  analogicznym okresie 2016 roku. Wśród dziesięciu największych rynków w 1 połowie 2017 roku najwyższy wzrost rejestracji odnotowano w Holandii (+17%), Polsce (+17%) i we Włoszech (+9%) oraz Austrii (+9%) Najwięcej samochodów zarejestrowano niezmiennie w Niemczech i Wielkiej Brytanii – mówi Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Według danych Eurostatu, w I kwartale 2017 roku wartość eksportu produktów motoryzacyjnych z  Polski wzrosła o 15,0% r/r i wyniosła 8,8 mld euro. Motorem wzrostu były zarówno podzespoły, części i akcesoria motoryzacyjne (w tym silniki), których eksport osi?gn?ł wartość 5,5 mld euro (wzrost o  12,4% r/r), jak i pojazdy silnikowe, których wyeksportowano za 3,3 mld euro, tj. o 19,6% więcej niż rok wcześniej.

Pełn? wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres biuroprasowe(@)kpmg.ploraz anna.materzok(@)pzpm.org.pl.

****

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q3/2017 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bież?cych trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

****

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszaj?c? oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na stronie pzpm.org.pl.

****

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!