Wyjątkowo dobra pierwsza połowa 2017 roku w sektorze motoryzacyjnym

<p style="text-align: justify;"><strong>W pierwszej połowie 2017 r. zarejestrowano 247,0 tys. nowych samochodów osobowych, o 17,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rejestracje klientów instytucjonalnych w I połowie br. wzrosły o 20,8%, natomiast klientów indywidualnych o 10,4%. Wśród trzech najliczniejszych segmentów, najszybciej rośnie popyt na małe i średnie SUV-y oraz samochody klasy B i C. Dynamika jest jeszcze wyższa wśród minibusów i samochodów klasy E. Najwyższe tempo wzrostu wśród wszystkich rodzajów pojazdów odnotowano w segmencie autobusów i autokarów. W pierwszej połowie 2017 r. zarejestrowano ich 1,15 tys. szt. Dobre wyniki wypracowały ulokowane w Polsce fabryki motoryzacyjne. Łącznie wyprodukowano 388,4 tys. pojazdów samochodowych, co oznacza wzrost o 2,6% r/r. </strong></p>

>

Silny trend wzrostowy za spraw? klientów instytucjonalnych

W II kwartale 2017 roku zarejestrowano w Polsce 121,1 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o  14,2% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy to wzrost wyniósł 23,2%. Sektor motoryzacyjny zawdzięcza ten wynik przede wszystkim nabywcom instytucjonalnym – ich rejestracje w drugim kwartale 2017 roku zwiększyły się o 17,5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku i odnotowanym wówczas 27% wzroście. Zakupy klientów indywidualnych wzrosły w mniejszym stopniu – o 6,5% r/r. Tymczasem rekordowe liczby rejestracji widoczne były w  segmencie marek premium – w II kwartale br. zarejestrowano 15,8 tys. tego typu pojazdów.

Rekordy bije segment marek premium. Od kilku lat obserwowany jest w nim dynamiczny wzrost rejestracji. W pierwszej połowie 2017 roku rejestracje marek premium zwiększyły się aż o 26,8% r/r, podczas gdy sprzedaż marek popularnych o 16,0%. Nie można zapominać, że te ostatnie stanowi? ponad 87% rynku. Widoczna jest wyraźna dominacja nabywców instytucjonalnych w obu segmentach – 88% w pierwszym i 64,8% w drugim – podsumowuje Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Wzrost liczby rejestracji prawie we wszystkich segmentach

W I połowie 2017 roku najpopularniejszy segment C zwiększył liczbę rejestracji o 16%, małe i  średnie SUV-y o 29%, a klasa B o 17%. Najszybciej rósł segment minibusów (104% r/r) i klasy E (+50%). Spadek rejestracji odnotowano w segmencie A (-15%) i dużych MPV (-12%).

W porównaniu do zeszłego roku, w II kwartale 2017 r. znacz?co wzrosły rejestracje samochodów osobowych z napędami alternatywnymi (głównie hybrydowymi), które były wyższe o 58,4% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Ogólnie zarejestrowano 3 984 auta, przy czym ponad 90% tej części rynku należało do dwóch marek. Warto zauważyć, że wci?ż znacznie więcej aut z  napędem alternatywnym kupuj? klienci instytucjonalni niż prywatni. Udział pierwszych w strukturze nowych rejestracji wyniósł w I połowie roku 72,1%. W kategorii klientów indywidualnych odnotowano w tym czasie nieco większ? dynamikę wzrostu (+83,6% wobec 78,7%) mówi Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w  Polsce.

W drugim kwartale 2017 r. odnotowano spadki w segmentach samochodów dostawczych (o  DMC<=3,5t), – zarejestrowano 15,0 tys., co oznacza spadek o 5,5% w porównaniu do II kwartału 2016 roku. Był to pierwszy od 2014 roku spadek zanotowany w II kwartale. Tymczasem rejestracje nowych przyczep i naczep wyniosły 5  919 sztuki tj. o 377 jednostek mniej niż w poprzednim kwartale i o 508 jednostek mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W segmencie samochodów ciężarowych (o DMC>3,5T) utrzymał się minimalny wzrost o 0,9% do 7  017 szt. Jednak w ich zasadniczej grupie, wśród ci?gników drogowych odnotowaliśmy spadek o 3%.

O 40,5% r/r wzrosła liczba rejestracji w segmencie autobusów i autokarów, która w II kwartale br. wyniosła 604 sztuki. Za wzrost odpowiada rosn?ca sprzedaż autobusów mini (poniżej 8t), turystycznych i międzymiastowych.

Spadki w segmentach motocykli

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku zarejestrowano 8 961 nowych motocykli, czyli o 32,3% mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku.

W II kwartale 2017 roku zarejestrowano o 3 481 nowych motocykli mniej niż w  analogicznym okresie 2016 roku. Należy jednak pamiętać, że tak dobry wynik osi?gnięty w  poprzednim roku był przede wszystkim zasług? zmiany pozwalaj?cej kierować motocyklem do 125 centymetrów sześciennych posiadaczom prawa jazdy kat. B, a także zmiany przepisów homologacyjnych mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

W II kwartale 2017 roku zarejestrowano 8 891 motorowerów, co oznacza spadek o 7,0% w  porównaniu z rokiem 2016. W pierwszych dwóch kwartałach liczba rejestracji była wyższa o  0,7% w porównaniu z  analogicznym okresem poprzedniego roku.

Wzrost produkcji samochodów dostawczych i ciężarowych

W I połowie 2017 roku wyprodukowano w Polsce ł?cznie 388,4 tys. pojazdów – o 2,6% więcej niż w  analogicznym okresie poprzedniego roku. W II kwartale produkcja samochodów osobowych spadła (144,5 tys. szt., -2,9% r/r), wzrosła zaś liczba pojazdów do transportu publicznego (2,6 tys. szt., +12,6%). O 28,8% r/r wzrosła również produkcja samochodów dostawczych i ciężarowych.

W pierwszej połowie bież?cego roku w  Unii Europejskiej zarejestrowano 8,2 mln nowych samochodów osobowych, tj. o 4,7% więcej niż w  analogicznym okresie 2016 roku. Wśród dziesięciu największych rynków w 1 połowie 2017 roku najwyższy wzrost rejestracji odnotowano w Holandii (+17%), Polsce (+17%) i we Włoszech (+9%) oraz Austrii (+9%) Najwięcej samochodów zarejestrowano niezmiennie w Niemczech i Wielkiej Brytanii – mówi Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Według danych Eurostatu, w I kwartale 2017 roku wartość eksportu produktów motoryzacyjnych z  Polski wzrosła o 15,0% r/r i wyniosła 8,8 mld euro. Motorem wzrostu były zarówno podzespoły, części i akcesoria motoryzacyjne (w tym silniki), których eksport osi?gn?ł wartość 5,5 mld euro (wzrost o  12,4% r/r), jak i pojazdy silnikowe, których wyeksportowano za 3,3 mld euro, tj. o 19,6% więcej niż rok wcześniej.

Pełn? wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres biuroprasowe(@)kpmg.ploraz anna.materzok(@)pzpm.org.pl.

****

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q3/2017 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bież?cych trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

****

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszaj?c? oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na stronie pzpm.org.pl.

****

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!