COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Usługi

Wyeliminuj papier z procesów HR

COVID pokazał nam, że wszystko można zrobić zdalnie, elektronicznie. Bez papieru. Bez papieru można zatrudnić pracownika i zarządzić nim. W HR nie musi być ani jednej kartki papieru.

HR bez Papieru to rewolucja, która czeka działy HR. To transformacja cyfrowa i komunikacyjna w tych obszarach HR, w których nadal używa się tradycyjnych, papierowych form komunikacji i zawierania umów.

Jak wdrożymy HR bez Papieru w Twojej organizacji?

6 kroków do HR bez Papieru

 1. Inwentaryzacja
  • Warsztaty: sprawdzimy, w których procesach HR stosuje tradycyjną, papierową formę dokumentów i jakie są możliwości jego digitalizacji
  • Raport: ocenimy poziom digitalizacji HR i obszary do zmiany
  • Harmonogram i step plan wdrożenia HR bez Papieru
 2. Rekomendacje narzędzi i rozwiązań
 3. Wdrożenie zmian w procesach  i dokumentacji
  • Procedury: określimy niezbędne zmiany w procedurach wewnętrznych i  instrukcjach
  • Procesy: zaproponujemy niezbędne zmiany formalne w procesach i dokumentacji wewnętrznej
 4. Wdrożenie narzędzi  
  • Szkolenia: nauczymy jak korzystać z nowych narzędzi
  • Wybór dostawcy: wesprzemy w wyborze i negocjacjach z dostawcami rozwiązań technicznych oraz w ich wdrożeniu
 5. Komunikacja
  • Warsztaty: przeprowadzimy warsztaty dla kadry kierowniczej
  • Szkolenia: przeszkolimy  pracowników różnych szczebli
  • Doradztwo: doradzimy w procesie komunikacji z partnerami biznesowymi
 6. Przeglądy i certyfikacja
  • Audyt: sprawdzimy, jak realizowane są procesy bez papieru
  • Rekomendacje: zasugerujemy ewentualne usprawnienia i potwierdzimy prawidłowość realizowanych działań

Projekt jest prowadzony przez kancelarie Raczkowski i Maruta Wachta.

Kontakt:

Katarzyna Sarek-Sadurska

E: katarzyna.sarek-sadurska@raczkowski.eu

www.hrbezpapieru.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!