Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Wydźwięk konferencji po posiedzeniu FOMC może osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4360 (umocnienie złotego o 1,1%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie spadkowym w ślad za rosnącym kursem EURUSD. Umocnieniu euro względem dolara sprzyjało obniżenie światowej awersji do ryzyka, które znalazło odzwierciedlenie w spadku indeksu VIX. Posiedzenie RPP, a także wypowiedzi prezesa NBP podczas konferencji prasowej nie miały istotnego wpływu na kurs złotego. W czwartek i piątek, w warunkach ograniczonej aktywności krajowych inwestorów z uwagi na długi weekend, złoty ponownie umacniał się. W rezultacie kurs EURPLN przebił granicę 4,44 i ukształtował się najniżej od końca 2020 r.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu polskiej waluty będzie zaplanowane na wtorek posiedzenie FOMC. Jastrzębi wydźwięk konferencji po posiedzeniu będzie lekko negatywny dla kursu złotego. Z kolei konferencja po czwartkowym posiedzeniu EBC będzie oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje z kraju i świata będą naszym zdaniem neutralne dla kursu polskiej waluty.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!