Analizy i badania

Wydatki na wyjazdy wakacyjne Polaków wyniosą w 2015 roku ponad 20 mld zł

<p style="text-align: justify;"><strong>Jak wynika z najnowszego raportu KPMG, w 2015 roku prawie połowa Polaków wyjedzie lub już była na wakacjach wydając przy tym w sumie ponad 20 mld zł. Przeciętny koszt wyjazdu krajowego to 1,9 tys. zł, a wyjazdu zagranicznego 4,6 tys. zł. Największą popularnością cieszą się wakacje w kraju. Tylko jedna trzecia osób udających się na wyjazd decyduje się na wyjazd za granicę. Wśród najpopularniejszych kierunków zagranicznych wycieczek są Chorwacja, Hiszpania, Włochy, a także Grecja. Większość osób wyjeżdzających na wakacje organizuje swój wypoczynek na własną rękę.</strong></p>

>

Jak wynika z raportu KPMG Polacy wydadz? na wyjazdy wakacyjne 20,2 mld zł, z czego 10,6 mld zł stanowi? wydatki na wyjazdy krajowe, a 9,6 mld zł – na wyjazdy zagraniczne. Średni koszt wyjazdu krajowego wynosi 1,9 tys. zł, a wyjazdu zagranicznego 4,6 tys. zł. Z wyjazdem wakacyjnym wi?ż? się tradycyjnie zakupy pami?tek, na które w kraju przeznaczymy 200 zł (na gospodarstwo domowe), a za granic? dwa razy więcej.

Polskie morze i Chorwacja najpopularniejszymi kierunkami wakacyjnymi

Wśród Polaków udaj?cych się na wyjazd wakacyjny w 2015 roku 68% decyduje się na wyjazd krajowy. Jedna trzecia Polaków spędzi lub spędziło co najmniej jeden wyjazd za granic?.

40% Polaków spędzaj?cych wakacje w kraju decyduje się na polskie wybrzeże. Znacznie rzadziej Polacy wybieraj? wakacje w górach czy nad jeziorem. Wśród trzech najpopularniejszych zagranicznych celów podróży znalazły się: Chorwacja, Hiszpania oraz Włochy.

Czwarte miejsce zajmuje Grecja, która mimo kryzysu wci?ż przyci?ga polskich turystów. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez KPMG, ostatnie wydarzenia w Grecji, Turcji i  Tunezji nie maj? istotnego wpływu na decyzje Polaków dotycz?ce wyboru miejsca na wakacje. Aż 86% ankietowanych Polaków nie rozważało wakacyjnego wyjazdu turystycznego do tych krajów – bez względu na aktualne wydarzenia. 5% ankietowanych deklaruje, że mimo ostatnich wydarzeń i tak odbyło lub odbędzie podróż do wymienionych krajów. 9% Polaków zmodyfikowało swoje plany, najczęściej zmieniaj?c cel podróży.

Większość Polaków preferuje odpoczynek pasywny

Główn? form? spędzania urlopu s? plażowanie i inne formy odpoczynku pasywnego, zarówno w Polsce (głównym celem w przypadku 57% wyjazdów), jak i za granic? (głównym celem w  przypadku 48% wyjazdów). Na drugim miejscu jest zwiedzanie (21% wyjazdów w Polsce, 35% wyjazdów zagranicznych). Trzecie miejsce zajmuje uprawianie sportu (odpowiednio 18% i 10%).

Internet ważnym źródłem informacji podczas organizacji wakacji

Większość Polaków wyjeżdzaj?cych na wakacje organizuje swój wypoczynek na własn? rękę. Jedynie 12% Polaków skorzysta z oferty biur podróży. Polacy planuj?cy turystyczne wyjazdy wakacyjne polegaj? przede wszystkim na własnym doświadczeniu. Aż 67% respondentów zadeklarowało, że podczas organizowania wyjazdu kieruje się własnym doświadczeniem – wybiera sprawdzone przez siebie miejsca wypoczynku. 61% z nich rozważa decyzję o  wyjeździe pod wpływem rekomendacji rodziny i  znajomych.

Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że 60% Polaków podczas planowania wakacyjnego wyjazdu turystycznego korzysta z Internetu. Odwiedzaj? oni zarówno fora internetowe, internetowe porównywarki cen, jak i portale społecznościowe oraz blogi. Internet niew?tpliwie odgrywa duż? rolę podczas planowania wyjazdów turystycznych. Gdy Polacy s? już zdecydowani dokonać zakupu lub rezerwacji wyjazdu, chętniej korzystaj? z tradycyjnych sposobów, jak rezerwacja telefoniczna mówi Mariusz Szlachta, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Wśród najczęściej wskazywanych sposobów rezerwacji lub zakupu wyjazdów turystycznych po rezerwacji telefonicznej znajduje się także wizyta w stacjonarnym lub internetowym biurze podróży. Portale zakupów grupowych wykorzystywane s? w minimalnym stopniu – zaledwie 2% ankietowanych Polaków wskazało ten sposób dokonywania rezerwacji lub zakupu wyjazdu.

Pełna wersja raportu w zał?czniku oraz na stronie kpmg.pl

***

O PUBLIKACJI:

Celem raportu KPMG w Polsce pt. „Wakacyjne wyjazdy Polaków. Edycja 2015” było poznanie planów i wydatków Polaków zwi?zanych z wakacyjnym wypoczynkiem. Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2015 roku metod? wywiadu telefonicznego CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. W  szacunkach dla całości populacji posługiwano się danymi Głównego Urzędu Statystycznego.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i  doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 162 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1200 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582                  
Marta Tyszer, e-mail: mtyszer@kpmg.pl, tel. (22) 528 14 04 lub 664  718  613
Monika Muracka, e-mail: mmuracka@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 15 lub 734 160 177

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!