Analizy i badania

Wydarzenia w Turcji mogą osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,4272 (osłabienie złotego o 0,4%).</p>

>

W poniedziałek przez cały dzień złoty tracił na wartości. W pewnym stopniu zwi?zane było to z realizacj? zysków przez część inwestorów po umocnieniu złotego sprzed dwóch tygodni. Krajowe i zgodne z konsensusem dane nt. inflacji nie spotkały się z reakcj? rynku. We wtorek miała miejsce aprecjacja złotego oraz innych walut rynków wschodz?cych w ślad za obniżeniem globalnej awersji do ryzyka obrazowanej spadkiem indeksu VIX. Od środy do pi?tku złoty nieznacznie tracił na wartości w oczekiwaniu na pi?tkow? decyzję agencji Fitch w sprawie polskiego ratingu. Decyzja agencji ratingowej Fitch oraz informacje o wydarzeniach w Turcji pojawiły się po zamknięciu rynku, tym samym nie miały one wpływu na kurs złotego.

Na pocz?tku tego tygodnia w kierunku umocnienia złotego może oddziaływać pi?tkowa, łagodniejsza od oczekiwań decyzja agencji Fitch w sprawie polskiego ratingu. Przeciwny efekt będzie mieć natomiast wzrost globalnej awersji do ryzyka w regionie zwi?zany z sytuacj? w Turcji (patrz powyżej). We wtorek do umocnienia złotego mog? przyczynić się dane nt. sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej w Polsce. W czwartek, podczas konferencji prasowej po posiedzeniu EBC oczekujemy podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. Uważamy, że sumaryczny wpływ danych z USA (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym, indeks Philadelphia FED) na kurs złotego będzie ograniczony. Neutralne dla polskiej waluty będ? również wstępne indeksy PMI w najważniejszych europejskich gospodarkach, a także krajowe dane o wynagrodzeniu i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!