Analizy i badania

Wydarzenia w Grecji w centrum uwagi rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,797 (spadek o 7pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,409 (spadek o 6pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,918 (spadek o 15pb).  </p>

>

Od poniedziałku do wtorku mieliśmy do czynienia z łagodnym wzrostem rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości, który miał miejsce mimo osi?gniętego w poniedziałek rano porozumienia Grecji z wierzycielami. W środę doszło do odwrócenia trendu i ceny polskiego długu zaczęły rosn?ć, w kierunku czego oddziaływała m.in. publikacja lepszych od oczekiwań danych z chińskiej gospodarki. W czwartek i pi?tek mieliśmy do czynienia z kontynuacj? spadku rentowności na całej długości krzywej.

Z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny, w tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? wydarzenia w Grecji. Dzisiejsza terminowa spłata zadłużenia wobec EBC powinna przyczynić się do spadku rentowności polskich obligacji. Negatywne dla cen polskiego długu mog? być natomiast wstępne odczyty indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek, które w przypadku realizacji naszej prognozy wskaż? na poprawę sytuacji w strefie euro. Naszym zdaniem, publikacje danych z USA i wyników badań koniunktury w Chinach będ? neutralne dla rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!