Analizy i badania

Wydarzenia w Grecji sygnalizują nieznaczne ryzyko w dół dla projekcji

<p style="text-align: justify;">Na konferencji po posiedzeniu M. Belka podkreślił, że lipcowa projekcja NBP nie uwzględnia nasilenia kryzysu zadłużenia w Grecji. Ma ono negatywny wpływ na wzrost gospodarczy i inflację w Polsce, ale wpływ ten najprawdopodobniej nie będzie znaczący.</p>

>

Ponadto, jego zdaniem silnie dodatni wkład eksportu netto do wzrostu PKB w I kw. br. miał charakter przejściowy, co uzasadnia oczekiwan? w projekcji stabilizację dynamiki PKB w kolejnych kwartałach. Jednocześnie prezes NBP podkreślił, że nie spodziewa się, aby RPP musiała wrócić do rozważań o redukcji stóp procentowych. Wskazał on, że rynkowe oczekiwania dotycz?ce stóp procentowych s? "z grubsza prawidłowe”, a prawdopodobieństwo zmiany stóp do końca kadencji Rady jest niewielkie.

Stopy nie zmieni? się przez dłuższy czas

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu RPP, wyniki lipcowej projekcji NBP oraz przedstawione powyżej wypowiedzi M. Belki stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie przez dłuższy czas. Podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? pierwsza podwyżka stóp (o 25 pb) nast?pi w listopadzie 2016 r. Notowania stawek FRA wskazuj?, że rynek oczekuje zaostrzenia polityki pieniężnej na przełomie 2016 i 2017 r.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP s? neutralne dla rynku długu i kursu złotego.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!