Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Wybory parlamentarne w Polsce w centrum uwagi inwestorów

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 4,70 (wzrost o 22pb), 5-letnie do 4,74 (wzrost o 23pb), a 10-letnie do 5,15 (wzrost o 17pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w reakcji na decyzję RPP o obniżeniu stóp procentowych o 25pb. Część inwestorów oczekiwała większej skali łagodzenia polityki pieniężnej, stąd dostosowanie ich oczekiwań znalazło odzwierciedlenie w wyraźnym wzroście kontraktów FRA. Publikacja znacząco wyższych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy sprzyjała wzrostowi stawek IRS na rynkach bazowych oraz w Polsce.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będą zaplanowane na niedzielę wybory parlamentarne w Polsce, które będą oddziaływać w kierunku wzrostu zmienności stawek IRS. Ostateczny wpływ wyborów na krzywą zrealizuje się jednak dopiero w przyszłym tygodniu, po ogłoszeniu wstępnych wyników. Uważamy, że przewidziane na ten tydzień publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki będą neutralne dla krzywej.

ZOBACZ RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!