Podsumowanie wydarzeń

Wybory do Zarządu CCIFP

<p style="text-align: justify;">13 stycznia, podczas pierwszego w Nowym Roku zebrania Rady CCIFP, zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Wyniki wyborów poznają Państwo tego samego dnia podczas noworocznego RDV Biznesu odbywającego się w Ambasadzie Francji w Polsce.</p>

>

Pod koniec roku 2014 dwóch członków Zarz?du CCIFP: Robert Jędrzejczyk oraz Christophe Dubus, w zwi?zku ze zmianami w ich firmach, ust?pili ze stanowisk Wiceprezesów CCIFP. W zwi?zku z tym, w trakcie najbliższego spotkania Rady CCIFP odbęd? się wybory uzupełniaj?ce do Zarz?du spośród członków Rady CCIFP.

Zapraszamy do udziału w noworocznym RDV Biznesu, które odbędzie się 13 stycznia w Ambasadzie, tuż po zakończeniu obrad Rady CCIFP, na którym poznaj? Państwo nowy skład Zarz?du Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Więcej informacji o RDV Biznesu oraz zapisy >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!