Analizy i badania

"Wszystko jest dobrze"

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "<em>obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną</em>”. Rada stwierdziła również, że "<em>bieżące informacje wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach</em>”, a "<em>zgodnie z dostępnymi prognozami w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego</em>”.</p>

>

Prezes NBP: "wszystko jest dobrze”

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami jednym z głównych tematów poruszonych na konferencji była zaskakuj?co niska dynamika inwestycji w II kw. (por. MAKROpuls z 31.08.2018). W ocenie prezesa NBP A. Glapińskiego poziom inwestycji nie budzi niepokoju, choć jego zdaniem mamy obecnie do czynienia z podwyższon? niepewności? dotycz?c? pomiaru inwestycji przedsiębiorstw. Zasygnalizował on, że stosowana obecnie sprawozdawczość może zaniżać poziom inwestycji i problem ten jest szczególnie widoczny w przypadku leasingu. Oceniaj?c sytuację gospodarcz? w Polsce prezes NBP stwierdził, że "wszystko jest dobrze” i – choć szczyt cyklu wzrostowego jest już najprawdopodobniej za nami – oczekiwane w najbliższych kwartałach spowolnienie wzrostu gospodarczego będzie łagodne. Z kolei obecny na konferencji członek RPP J. Żyżyński ocenił, że "tempo inwestycji jest  niskie, ale inwestycje s? przyzwoite”.

Wypowiedzi prezesa NBP nie przyniosły nowych informacji dotycz?cych spodziewanego horyzontu stabilnych stóp procentowych. A. Glapiński podtrzymał ocenę, zgodnie z któr? "z bardzo dużym prawdopodobieństwem” stopy procentowe NBP nie zmieni? się do końca 2019 r., a ich stabilizacja w 2020 r. jest "prawdopodobna”.

Pierwsza podwyżka stóp w marcu 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego s? zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmieni? się do końca 2019 r. (pierwsza podwyżka stóp o 25 pb w marcu 2020 r.). Obecne oczekiwania rynkowe wskazuj? na pierwsz? podwyżkę stóp w I kw. 2020 r. Wypowiedzi prezesa NBP i członków RPP s? neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!