Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wstępny szacunek polskiego PKB może umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5060 (umocnienie złotego o 2,1%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN kształtował się w trendzie spadkowym. W kierunku umocnienia złotego oddziaływało obniżenie światowej awersji do ryzyka. Wyższemu popytowi na ryzykowne aktywa sprzyjały napływające cząstkowe wyniki wyborów w USA wskazujące na coraz wyższe prawdopodobieństwa zwycięstwo J. Bidena w wyborach prezydenckich. W środę doszło jednak do przejściowego osłabienia złotego, ponieważ przewaga Demokratów nad Republikanami okazała się mniejsza od oczekiwań formułowanych na podstawie sondaży. Rosnąca liczba nowych zakażeń koronawirusem, której przyrost osiągnął w ubiegłym tygodniu rekordowe poziomy, a także nowe restrykcje administracyjne wprowadzone przez polski rząd pozostały w cieniu wyborów w USA. Zarówno czwartkowe posiedzenie FOMC jak i piątkowe posiedzenie RPP były neutralne dla złotego.

W środę doszło do przejściowego umocnienia dolara względem euro, gdyż napływające wyniki wyborów w USA wskazały, że przewaga Demokratów nad Republikanami jest niższa niż wcześniej wskazywały sondaże. Niemniej w kolejnych dniach obserwowany był wzrost kursu EURUSD wraz z napływającymi cząstkowymi wynikami wyborów w USA wskazującymi na coraz wyższe prawdopodobieństwa zwycięstwo J. Bidena. Posiedzenie FOMC było neutralne dla rynku.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa, a także informacji nt. rozstrzygnięcia wyborów w USA oraz perspektyw uruchomienia nowego pakietu stymulacyjnego w tym kraju. Zaplanowana na piątek publikacja wstępnego szacunku polskiego PKB może w naszej ocenie doprowadzić do umocnienia złotego. Pozostałe dane z krajowej gospodarki (finalny szacunek inflacji, bilans płatniczy), dane z USA (inflacja, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz indeks ZEW dla Niemiec nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!