Analizy i badania

Wstępny szacunek polskiego PKB może osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,4193 (osłabienie złotego o 2,1%).</p>

>

Od poniedziałku do wtorku mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? kursu złotego na poziomie ok. 4,33 za euro w oczekiwaniu na wynik wyborów prezydenckich w USA. W reakcji na zwycięstwo D. Trumpa kurs złotego względem euro na środowym otwarciu był o ok. 0,5% niższy niż na wtorkowym zamknięciu, a w dalszej części dnia charakteryzował się podwyższon? zmienności?. W czwartek od rana złoty tracił na wartości w ślad za rosn?cymi rentownościami obligacji w Polsce i na rynkach bazowych. W naszej ocenie było to zwi?zane z oczekiwaniami rynku na zwiększenie presji inflacyjnej w USA w średnim okresie z uwagi na zapowiedzi D. Trumpa dotycz?ce ekspansywnej polityki fiskalnej podczas jego kadencji. W pi?tek kurs polskiej waluty pozostał w trendzie deprecjacyjnym, a jego osłabieniu sprzyjała nieobecność krajowych inwestorów z uwagi na Święto Niepodległości w Polsce.

W tym tygodniu kluczowa dla kursu złotego będzie wtorkowa publikacja wstępnego szacunku PKB w Polsce. W przypadku realizacji naszej niższej od konsensusu rynkowego prognozy dane mog? być lekko negatywne dla złotego. W kierunku osłabienia polskiej waluty może oddziaływać również dzisiejszy finalny szacunek krajowej inflacji oraz wtorkowa publikacja niemieckiego indeksu ZEW. Pozostałe dane z Polski (bilans płatniczy oraz zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) będ? w naszej ocenie neutralne dla złotego. Ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty będ? również miały naszym zdaniem szacunki PKB w najważniejszych europejskich gospodarkach oraz liczne dane z USA - sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, pozwolenia na budowę, rozpoczęte budowy domów, a także indeksy NY Empire State oraz Philadelphia FED.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wzrost gospodarczy na 5

Oczekujemy, że PKB w Polsce wzrośnie w 2021 r. o 5,3% r/r wobec spadku o 2,7% w 2020 r., a w 2022 r. zwiększy się o 4,9% (por. MAKROmapa z...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!