Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wstępny szacunek inflacji w Polsce w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 0,56 (wzrost o 3pb), 5-letnie do 1,30 (wzrost o 5pb), a 10-letnie do 1,80 (wzrost o 4pb). W zeszłym tygodniu doszło do lekkiego wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. W kierunku zwiększenia stawek IRS na rynkach bazowych oddziaływały obawy inwestorów o wzrost inflacji w warunkach silnego ożywienia gospodarczego. Publikacje licznych lepszych od oczekiwań krajowych danych (produkcja przemysłowa, przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, sprzedaż detaliczna) nie miały istotnego wpływu na krzywą. W piątek odbyła się aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 5- i 10- letnich terminach zapadalności za 7,8 mld PLN przy popycie równym 8,3 mld PLN. Aukcja miała ograniczony wpływ na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowana na piątek publikacja wstępnego szacunku inflacji w Polsce. Nasza prognoza kształtuje się powyżej oczekiwań rynku, stąd jej realizacja może oddziaływać w kierunku lekkiego wzrostu stawek IRS. Posiedzenie FOMC nie będzie miało naszym zdaniem istotnego wpływu na stawki IRS. Neutralne dla krzywej będą również publikacje danych z USA (pierwszy szacunek PKB w I kw., inflacja PCE, wstępne zamówienia na dobra trwałe, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan), strefy euro (wstępne szacunki PKB w I kw., wstępny szacunek inflacji, indeks Ifo dla Niemiec) oraz Chin (indeks CFLP PMI dla przetwórstwa). Na wtorek zaplanowana jest aukcja obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z kolei w czwartek NBP przeprowadzi operację outright buy. Transakcje mogą sprzyjać podwyższonej zmienności stawek IRS. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!