Analizy i badania

Wstępny szacunek inflacji w Polsce negatywny dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2586 (umocnienie złotego o 0,4%).</p>

>

W poniedziałek rano złoty kontynuował aprecjację sprzed dwóch tygodni zwi?zan? z mniej jastrzębim od oczekiwań wydźwiękiem konferencji po posiedzeniu FOMC (por. MAKROmapa z 20.03.2017). Po zbliżeniu się kursu EURPLN do poziomu 4,25 doszło do lekkiej korekty. W dalszej części tygodnia kurs złotego kształtował się w przedziale 4,25 – 4,29, czemu sprzyjał ubogi kalendarz makroekonomiczny. Opublikowane w pi?tek lepsze od oczekiwań dane nt. koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach miały ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty. W pi?tek po południu złoty zyskiwał na wartości z uwagi na napływaj?ce informacje, iż administracji D. Trumpa może nie udać się zdobyć wystarczaj?cego poparcia dla reformy służby zdrowia, będ?cej jedn? z jego obietnic wyborczych.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kursu złotego będzie zaplanowana na pi?tek publikacja wstępnego szacunku inflacji w Polsce. W przypadku realizacji naszej niższej od konsensusu prognozy zakładaj?cej obniżenie tempa wzrostu cen oczekujemy osłabienia złotego. Sumaryczny wpływ danych z USA (finalny szacunek PKB, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) na kurs złotego będzie naszym zdaniem ograniczony. Uważamy, że neutralne dla polskiej waluty będ? również dane ze strefy euro (wstępny szacunek inflacji), Niemiec (indeks Ifo) oraz Chin (indeks PMI wg CFLP).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!