Analizy i badania

Wstępne styczniowe wskaźniki koniunktury (PMI) dla najważniejszych europejskich gospodarek

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI dla strefy euro zmniejszył się w styczniu do 53,5 pkt. wobec 54,3 pkt. w grudniu. Na spadek indeksu złożyły się niższa wartość wskaźnika w Niemczech (54,5 pkt. w styczniu wobec 55,5 pkt. w grudniu) oraz jego wzrost we Francji (50,5 pkt. wobec 50,1 pkt.).</p>

>

Na zmniejszenie indeksu w Niemczech złożyły się zarówno obniżenie aktywności w sektorze usług jak i spadek składowej dla bież?cej produkcji w przetwórstwie. Poprawa koniunktury we Francji wynikała z wyższej aktywności w sektorze usług, podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływała niższa składowa dla bież?cej produkcji w przetwórstwie. W pozostałych krajach strefy euro uwzględnionych w badaniu odnotowano nieznaczne pogorszenie koniunktury. Prognozujemy, że kwartalna dynamika PKB w strefie euro w I kw. br. nie zmieni się w stosunku do IV kw. 2015 r. i wyniesie 0,4%.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!