Aktualności firm stowarzyszonych

Wstępne indeksy PMI w strefie euro mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2457 (umocnienie złotego o 0,7%). Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia z lekkim umocnieniem złotego. Było ono związane ze spadkiem globalnej awersji do ryzyka, który znalazł odzwierciedlenie w obniżeniu indeksu VIX. Większemu popytowi na ryzykowne aktywa sprzyjało zmniejszenie niepewności wokół epidemii koronawirusa, wskazujące na wyhamowanie tempa jego rozprzestrzeniania. Krajowe wyższe od oczekiwań dane o inflacji i PKB nie miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

W ubiegłym tygodniu doszło również do dalszego osłabienia euro względem dolara. Spadkowi kursu EURUSD sprzyjają obawy inwestorów o perspektywy wzrostu gospodarczego w obszarze wspólnej waluty. Z tego samego powodu euro traciło także na wartości względem franka szwajcarskiego oraz funta brytyjskiego. W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie publikacja wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro. Uważamy, że w przypadku realizacji naszych niższych od konsensusu prognoz dane mogą przyczynić się do umocnienia kursu polskiej waluty. Negatywne dla złotego mogą być natomiast krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Pozostałe dane z Polski (zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) i USA (liczba rozpoczętych budów domów, pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym) nie powinny mieć istotnego wpływu na kurs złotego. Neutralne dla polskiej waluty będzie najprawdopodobniej również posiedzenie FOMC.

W tym tygodniu pozytywne dla złotego mogą być napływające doniesienia medialne wskazujące na spowolnienie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!