Aktualności firm stowarzyszonych

Wstępne indeksy PMI w strefie euro mogą przyczynić się do wzrostu stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,18 (spadek o 4pb), 5-letnie do 0,47 (spadek o 8pb), a 10-letnie do 0,91 (spadek o 8pb). W ubiegłym tygodniu doszło do spadku stawek IRS w Polsce w ślad za rynkami bazowymi (USA, Niemcy). Obniżenie rentowności obligacji na rynkach bazowych wynikało z rosnących obaw inwestorów o wpływ drugiej fali pandemii na trwałość ożywienia aktywności w światowej gospodarce (patrz powyżej).

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach stawki IRS pozostaną pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa oraz negocjacji w sprawie pakietu fiskalnego w USA. W naszej ocenie zaplanowane na ten tydzień publikacje danych o produkcji przemysłowej w Polsce oraz wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek mogą sprzyjać wzrostowi stawek IRS. Pozostałe krajowe dane (zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw i sprzedaż detaliczna) oraz dane z USA (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym) będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!