Aktualności firm stowarzyszonych

Wstępne indeksy PMI w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 1,90 (wzrost o 2pb), 5-letnie do poziomu 2,03 (wzrost o 5pb), a 10-letnie do 2,10 (wzrost o 6pb). W poniedziałek mieliśmy do czynienia z kontynuacją wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi, czemu sprzyjała poprawa nastrojów inwestorów ze względu na częściową deeskalację wojny handlowej na linii USAChiny dwa tygodnie temu.

W kolejnych dniach doszło do korekty i stawki IRS powróciły do poziomów z początku tygodnia. Publikacja finalnych danych o krajowej inflacji jak również podpisane umowy handlowej pomiędzy USA a Chinami nie miały bezpośredniego wpływu na krzywą. W piątek doszło do lekkiego wzrostu stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi. W tym tygodniu może dojść do wzrostu stawek IRS w reakcji na publikację krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Z kolei dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą. W centrum uwagi rynku będą również publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro. Uważamy jednak, że w przypadku realizacji naszych zbliżonych do konsensusu prognoz nie będą miały one istotnego wpływu na stawki IRS. Neutralne dla krzywej będą najprawdopodobniej również indeks ZEW dla Niemiec oraz posiedzenie EBC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!