Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wstępne indeksy PMI w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 0,83 (wzrost o 23pb), 5-letnie do 1,52 (wzrost o 16pb), a 10-letnie do 1,94 (wzrost o 6pb). W ubiegłym tygodniu doszło do silnego wzrostu stawek IRS widocznego szczególnie na krótkim końcu krzywej. W kierunku zwiększenia stawek IRS oddziaływał wzrost rentowności na rynkach bazowych spowodowany wyraźnie wyższymi od oczekiwań danymi o inflacji w USA, a także obawy części inwestorów o ewentualne podwyżki stóp procentowych w Polsce w warunkach silnego przekroczenia celu inflacyjnego NBP. W ubiegłym tygodniu NBP przeprowadził operację outright buy, w której skupił obligacje skarbowe oraz obligacje BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 8,0 mld PLN, z czego 7,7 mld PLN stanowiły obligacje skarbowe a 0,3 mld PLN obligacje BGK. Do tej pory NBP skupił obligacje o wartości 131,8 mld PLN. Aukcja była czynnikiem przejściowo ograniczającym wzrost stawek IRS.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą wstępne indeksy PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro. Uważamy, że ich publikacja może przyczynić się do wzrostu stawek IRS. Przeciwny wpływ mogą mieć z kolei krajowe dane o produkcji budowlano-montażowej. Pozostałe dane z Polski (zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw), a także dane z amerykańskiego rynku nieruchomości (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę i sprzedaż domów na rynku wtórnym) będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej. Bez istotnego wpływu na stawki IRS będzie najprawdopodobniej również publikacja Minutes z kwietniowego posiedzenia FOMC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!