Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wstępne indeksy PMI oraz krajowe dane o sprzedaży w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,28 (spadek o 1pb), 5-letnie do 0,62 (spadek o 2pb), a 10-letnie wyniosły 1,11 (brak zmiany). W Przez cały ubiegły tydzień obserwowana była stabilizacja stawek IRS na całej długości krzywej. Publikacje krajowych danych o produkcji oraz zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, nie miały istotnego wpływu na rynek. W środę NBP przeprowadził operację outright buy skupując obligacje skarbowe za łącznie 214,5 mln EUR. Operacja nie miała istotnego wpływu na rynek. Do tej pory w ramach operacji outright buy NBP skupił obligacje o łącznej wartości 105,5 mld PLN.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach stawki IRS pozostaną pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będę informacje nt. perspektyw uruchomienia nowego pakietu stymulacyjnego w USA. W centrum uwagi rynku będą dzisiejsze publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek oraz krajowych danych o sprzedaży detalicznej, które mogą oddziaływać w kierunku spadku stawek IRS. Uważamy, że dane z USA (drugi szacunek PKB, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) i Niemiec (indeks Ifo), jak również publikacja Minutes z listopadowego posiedzenia FOMC nie będą miały znaczącego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!