COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wstępne indeksy PMI mogą pogłębić spadek stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 0,765 (spadek o 59 pkt.), 5-letnie do poziomu 0,92 (spadek o 54pb), a 10-letnie do 1,11 (spadek o 46pb). Po wzroście stawek IRS odnotowanym dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 13.03.2020) w ubiegłym tygodniu doszło do ich silnego spadku. Obniżeniu stawek IRS sprzyjały rosnące obawy o perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię COVID-19, a także złagodzenie polityki pieniężnej przez EBC i RPP.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach głównym czynnikiem wpływającym na stawki IRS będą doniesienia medialne w sprawie epidemii COVID-19. W centrum uwagi rynku będą informacje nt. rozprzestrzeniania się pandemii. Istotne dla stawek IRS mogą być także zaplanowane na wtorek publikacje wstępnych indeksów PMI, które w naszej ocenie mogą doprowadzić do dalszego spadku stawek IRS. Uważamy, że brak porozumienia w Kongresie w sprawie pakietu stymulującego amerykańską gospodarkę będzie negatywny dla nastrojów rynkowych, a tym samym będzie oddziaływał w kierunku wzrostu stawek IRS. Przewidziane na ten tydzień publikacje danych z USA (PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) będą naszym zdaniem neutralne dla rynku. Do wzrostu stawek IRS może przyczynić się natomiast ewentualne wprowadzenie opisanych wyżej propozycji UOKiK dotyczącej moratorium na spłatę kredytów konsumenckich i mieszkaniowych. Piątkowa aktualizacja polskiego rynku przez agencje Fitch zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, stąd jej wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!