Aktualności firm stowarzyszonych

Wstępne indeksy PMI dla strefy euro w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,73 (spadek o 5pb), 5-letnie do 1,70 (spadek o 9pb), a 10-letnie do 1,71 (spadek o 14pb). Przez cały ubiegły tydzień obserwowany był łagodny spadek stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi. W znacznym stopniu była to korekta po ich silnym wzroście dwa tygodnie temu.

Jastrzębi wydźwięk projekcji FOMC nie zdołał odwrócić tego trendu. Słabsze od oczekiwań krajowe dane o produkcji przemysłowej nie miały istotnego wpływu na rynek. W ubiegłym tygodniu odbyła się również aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło papiery zapadające w 2019 r. i w 2020 r. i sprzedało papiery o 2-, 5-, 10-letnich terminach zapadalności za 4,8 mld PLN przy popycie równym 6,0 mld PLN. Aukcja miała ograniczony wpływ na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie publikacja wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro. Nie oczekujemy jednak żeby miała ona istotny wpływ na stawki IRS. Naszym zdaniem neutralne dla krzywej będą także indeks Ifo dla Niemiec, dane z USA (trzeci szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałego użytku, sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan), a także krajowe dane o produkcji budowlano-montażowej. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Fitch zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!