Analizy i badania

Wstępne indeksy PMI dla strefy euro w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,94 (spadek o 1pb), 5-letnie do 2,54 (spadek o 4pb), a 10-letnie do poziomu 3,01 (spadek o 6pb). Przez cały ubiegły tydzień na rynku utrzymywała się niska płynność, co sprzyjało podwyższonej zmienności stawek IRS.</p>

>

W poniedziałek kontynuowały one zapocz?tkowany dwa tygodnie temu silny wzrost na całej długości krzywej. We wtorek doszło do wyraźnego spadku stawek IRS w ślad za rynkiem niemieckim. Mniej jastrzębie od oczekiwań stanowisko EBC pogłębiało spadki stawek IRS. Pi?tkowa aukcja zamiany, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadaj?ce w 2018 r. i 2019 r., sprzedaj?c obligacje o 2-, 5-, 6- i 10-letnich terminach zapadalności za 6,8 mld zł nie miała istotnego wpływ na krzyw?.

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na pi?tek publikacja wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro. W przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy dane mog? oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS. Wzrostowi stawek IRS może sprzyjać także zaplanowane na środę wyst?pienie szefa FED, J. Powella podczas konferencji w Sintrze. Do wzrostu stawek IRS mog? przyczynić się również przewidziane na ten tydzień publikacje krajowych danych o produkcji przemysłowej (wtorek) i sprzedaży detalicznej (czwartek). Dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw, a także dane z USA (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz indeks Philadelphia FED) będ? naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!