Analizy i badania

Wstępne dane o PKB dla najważniejszych europejskich gospodarek

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały wstępne dane o PKB dla najważniejszych europejskich gospodarek. Kwartalna dynamika PKB w strefie euro zmniejszyła się do 0,3% w III kw. wobec 0,4% w II kw.</p>

>

Do spadku tempa wzrostu PKB w obszarze wspólnej waluty przyczyniła się niższa dynamika wzrostu m.in. w Niemczech (0,3% kw/kw w III kw. wobec 0,4% w II kw.), Włoszech (0,2% wobec 0,3%), Hiszpanii (0,8% wobec 1,0%), Austrii (0,1% wobec 0,3%) oraz Grecji (-0,5% wobec 0,4%), podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływała jego wyższa dynamika we Francji (0,3% kw/kw w III kw. wobec 0,0% w II kw.). Prognozujemy, że w całym 2015 r. PKB w strefie euro zwiększy się o 1,5% wobec 0,9% w 2014 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!