Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wstępne dane o krajowej inflacji neutralne dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,27 (spadek o 1pb), 5-letnie zwiększyły się do 0,63 (wzrost o 1pb), a 10-letnie do 1,12 (wzrost o 1pb). W ubiegłym tygodniu doszło do przejściowego wzrostu stawek IRS na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości. Miał on w znacznym stopniu charakter transakcyjny, co wynikało z utrzymującej się niskiej płynności na rynku. W ubiegłym tygodniu odbyła się aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadające w 2021 r. za 3,70 mld EUR i sprzedało obligacje o 2-, 5-, 6-, 10 i 11-letnich terminach zapadalności za 3,75 mld PLN. W zeszłym tygodniu miała miejsce również aukcja BGK, na której sprzedane zostały obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 10- i 20- letnich terminach zapadalności za 5,03 mld PLN przy popycie równym 5,93 mld PLN. Aukcje nie miały istotnego wpływu na rynek.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach stawki IRS pozostaną pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będę informacje nt. perspektyw uruchomienia nowego pakietu stymulacyjnego w USA. W centrum uwagi rynku będą dane z Polski (finalny szacunek PKB, wstępna inflacja, indeks PMI dla przetwórstwa). Uważamy, że nie będą miały one istotnego wpływu na krzywą. Neutralne dla rynków będzie naszym zdaniem również posiedzenie RPP. Ograniczony wpływ na krzywą będą miały w naszej ocenie także dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeksy ISM) oraz strefy euro (wstępne dane o inflacji).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!