Analizy i badania

Wstępne dane o krajowej inflacji doprowadziły do silnego wzrostu stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 1,92 (wzrost o 7pb), 5-letnie do 2,24 (wzrost o 14pb), a 10-letnie do 2,60 (wzrost o 16pb).

Silny ubiegłotygodniowy wzrost stawek IRS na całej długości krzywej wynikał z wtorkowej publikacji znacząco wyższego od oczekiwań wstępnego szacunku inflacji w Polsce. W reakcji na dane doszło do nasilenia oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w Polsce. Na podstawie kontraktów FRA rynek wycenia obecnie pełną podwyżkę stóp procentowych (o 25 pb) w IV kw. 2020 r. W pozostałych dniach stawki IRS charakteryzowały się niską zmiennością ze względu na długi weekend.

W tym tygodniu wzrostowi stawek IRS może sprzyjać podwyższona awersja do ryzyka związana z rosnącym prawdopodobieństwem eskalacji wojny handlowej na linii USA- Chiny. Uważamy, że zarówno dane o chińskim bilansie płatniczym jak i inflacji w USA będą neutralne dla rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZOSTAŃ ZADOWOLONYM KLIENTEM

Jedna z najbardziej profesjonalnych firm, jakie znam w Europie. Od wielu lat korzystam z usług i nigdy się nie zawiodłem. Godni POLECENIA” – napisał...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!