Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Wstępne dane o inflacji w strefie euro w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 6,69 (spadek o 1pb), 5-letnie zwiększyły się do 6,00 (wzrost o 15pb), a 10-letnie do 5,94 (wzrost o 22pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wypłaszczenia krzywej dochodowości. Wskazuje to, że wśród inwestorów nasilają się obawy o to, że proces dezinflacji w światowej gospodarce będzie powolny, co oznacza wzrost prawdopodobieństwa utrzymywania stóp procentowych przez główne banki centralne na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas. Liczne publikacje danych dotyczących polskiej gospodarki nie miały istotnego wpływu na krzywą. W tym tygodniu w centrum uwagi będą publikacje indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa (środa) oraz wstępnego szacunku inflacji w strefie euro (czwartek), choć nie spotkają się one naszym zdaniem z reakcją rynku. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe dane dotyczące polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na stawki IRS. Ważnym czynnikiem wpływającym na krzywą dochodowości pozostaną informacje dotyczące przebiegu działań wojennych w Ukrainie.

 

PEŁEN RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!