Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wstępne dane o inflacji w strefie euro w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 0,33 (wzrost o 2), 5-letnie do 0,72 (wzrost o 6pb), a 10-letnie do 1,14 (wzrost o 12pb). Stawki IRS w ubiegłym tygodniu podobnie jak w poprzednich tygodniach kształtowały się w trendzie wzrostowym w ślad za rynkami bazowymi. Wzrostowi rentowności na rynkach bazowych sprzyjają napływające w sierpniu publikacje danych makroekonomicznych ze światowej gospodarki wskazujących na ożywienie wzrostu gospodarczego w III kw. Pod koniec tygodnia dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu stawek IRS w Polsce, szczególnie na długim końcu krzywej, było czwartkowe wystąpienie prezesa FED J. Powella (patrz powyżej). W środę BGK wyemitował obligacje w celu zapewnienia finansowania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o łącznej wartości 5,7 mld PLN. Aukcja miała ograniczony wpływ na rynek.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie zaplanowana na wtorek publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro. W przypadku realizacji naszej niższej od konsensusu rynkowego prognozy dane mogą przyczynić się do spadku stawek IRS. Publikacje danych z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks ISM dla przetwórstwa) oraz Polski (wstępne dane o inflacji, indeks PMI dla przetwórstwa oraz finalne dane o PKB) będą w naszej ocenie neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZOSTAŃ ZADOWOLONYM KLIENTEM

Jedna z najbardziej profesjonalnych firm, jakie znam w Europie. Od wielu lat korzystam z usług i nigdy się nie zawiodłem. Godni POLECENIA” – napisał...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!